c-tec CELON

c-tec CELON

  • Synthetische, niet resorbeerbare, monofile hechtdraad
  • Zakjes draad met naald

GEBRUIKSINSTRUCTIES

c-tec CELON MONOFILAMENT
Synthetische, steriele, niet resorbeerbare monofile chirurgische hechtingsdraad bestaand uit polyamide

PRODUCTBESCHRIJVING

c-tec CELON is een synthetische, monofile hechtdraad uit polyamide met een glad oppervlak. Om de zichtbaarheid tijdens de operatie te verbeteren, zijn de draden gekleurd met een niet irriterende door de FDA goedgekeurde kleur. Deze hechtdraad is goed hanteerbaar en bezit een hoge trekkracht. c-tec CELON monofilament verliest zijn mechanische stevigheid na ongeveer een jaar in het weefsel.

INDICATIES

c-tec CELON is bijzonder aangewezen voor algemene en plastische chirurgie en wordt vaak voor huidhechtingen gebruikt.

REACTIE IN HET WEEFSEL

Lichte ontstekingsreactie  in de weefsels.

CONTRA-INDICATIES

c-tec CELON mag niet gebruikt worden in weefsels die een langdurige mechanische ondersteuning vereisen.

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Wees aandachtig het materiaal  niet door instrumenten (naaldhouders, tangen, ...) te beschadigen.
Het materiaal zou door de ervaring van de chirurg volgens de gebruikelijke chirurgische methoden moeten gebruikt worden.
Hetproduct is voor een eenmalig gebruik bedoeld!                 
Niet gebruiken indien de verpakking geopend of beschadigd is!
Controleer de vervaldatum op de verpakking voor gebruik!
Gebruik het product niet na de vervaldatum!
Niet opnieuw steriliseren!
Verwijder geopend en ongebruikte producten!


Alleen opgeleid personeel (artsen, verplegers, dierenartsen,...) mag chirurgische hechtingen manipuleren.

GEBRUIK

Plooi de zak met de hechtdraad niet. Neem de zak uit de doos en houd deze met beide handen vast. Open de zak door te trekken aan de twee losse uiteinden van de verpakking –zonder dat de steriliteit van de chirurgische hechtdraad in hetgedrangkomt – zodat het steriele inwendige drager zichtbaar wordt.  Deze mag alleen met steriele handschoenen wordt aangepakt. De inwendige drager wordt opengetrokken en de hechtdraad mag worden verwijderd.
Hechtdraad met atraumatische naald: na het open doen van de inwendige drager wordt de naald zichtbaar, neem de naald vast met de naaldhouder op zijn achterste helft en trek deze uit de zak. Het is ervoor te zorgen dat de naald en draad tijdens het uitpakken niet in contact met niet-steriele voorwerpen komt. Gebruik altijd een naaldhouder bij het verwijderen van de naald uit de zajke.
De hechtdraad is steriel. Gebruik de hechtdraad onmiddellijk na het uitnemen van de zak. Verwijder de rest van het materiaal in een afzonderlijke afvalcontainer om  letsels bij het medische personeel voor te komen. Bij een correct en steriele gebruik garandeert de fabrikant de absolute kwaliteit van het product.

STERILISATIE

c-tec CELON monofilament wordt met gamma stralen gesteriliseerd.

BEWARING

De hechtdraad moet in de oorspronkelijke verpakking bewaard worden en in een schone, droge ruimte met een temperatuur niet hoger dan +25°C, beschermd tegen direct licht, tegen hitte en tegen alle soorten vochtigheid. Het mag niet aan chemische invloeden blootgesteld worden.

SYMBOLEN OP HET ETIKET

Niet hergebruiken/voor eenmalig gebruik
Houdbaarheidsdatum: maand/jaar
Partijnummer
Gesteriliseerd met stralen. Steriel behalve indien de verpakking beschadigd of geopend wordt
Catalogusnummer
Opslagvoorwaarden
Opgelet, zie de gebruiksinstructies
CE-markering en identificatienummer van de instantie. Het product voldoet aan de essentiële vereisten van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG.

VERPAKKINGEN

USP EP Naald Lengte(m)

c-tec CELON zakjes (draad met naald)

USP 4/0

EP 1,5

DS 25 3/8  ▼

12 x 0,75 m

USP 3/0

EP 2

DS 25 3/8  ▼

12 x 0,75 m
    12 x 0,45 m

USP 2/0

EP 3

DS 25 3/8  ▼

12 x 0,75 m
    12 x 0,45 m

 
c-tec by Prodivet pharmaceuticals s.a./n.v.
Hagbenden 39c, B – 4731 Eynatten / BELGIUM
e-mail: info@prodivet.com
Tel: +32 (0) 87852025


mde emploi-NL- Celon-V2-2014