Melding van ongewenste voorvallen en/of incidenten

ongewenste voorval: Elke onverwachte reactie, verschillend van de therapeutische en/of profylactische verwachte werking die bij therapeutische profylactische of diagnostische dosis gebeurt.


Het is niet nodig alle vakjes aan te vinken.

Identificatie:

Afzender

Patient

Dier(en)

(houdt rekening met wet op de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens).

De onverwachte voorval: Gebruikt(e veterinair product(en)in verband met de melding

  Toegediend veterinair product 1 Toegediend veterinair product 2 Toegediend veterinair product 3
Naam
Farmaceutische vorm en sterkte (bijv: 100 mg tablet)
Registratiehouder
Batch of lot-nummer
Toedieningswijze en -plaats
Dosis / Frequentie
Startdatum
Eindatum
Wie heeft het middel toegepast? (dierenarts, eigenaar, andere)

Reactie bij de mens:

(Indien de melding betrekking heeft op een reactie bij de mens, gelieve onderstaande gegevens ook in te vullen.)