Kwaliteit

Het leidmotief „KWALITEIT“ verplicht Prodivet pharmaceuticals niet alleen de GMP, GLP, GCP en GDP normen na te leven maar noopt de firma ook altijd het belang van de dierenartsen en de diergezondheid te handelen.
Een dynamische ploeg van dierenartsen en apothekers steunt de firma om deze doelstelling te verwezenlijken. Naast de kritische selectie van de grondstoffen is het Prodivet’s doel door een hoog niveau aan onderzoek en research de voordelen van al zijn producten zo effectief en efficiënt mogelijk te maken . Hierdoor hebben de klanten de zekerheid dat de producten die in de handel gebracht worden het object zijn geweest van een diepgaande wetenschappelijke research en dat ze van onberispelijke kwaliteit zijn. Ze zijn onderworpen aan de
wettelijke voorschriften evenals aan de eigen hoge kwaliteitsstandaard.

Verantwoordelijkheid

De uitoefening van de diergeneeskunde heeft niet alleen rechtstreeks invloed op de gezondheid en het welzijn van dieren, maar is direct gerelateerd aan de gezondheid en het welzijn van de mensen

Vee dat bestemd is voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie, heeft een directe impact op de gezondheid van mensen. Maar ook het welzijn van kleine huisdieren heeft een grote invloed op de psyche van de diereneigenaren. Sinds zijn oprichting staat de firma Prodivet pharmaceuticals voor een verantwoordelijk en voorzichtig gebruik van geneesmiddelen bij grote en kleine huisdieren volgens het devies: "zo weinig mogelijk en zo veel als nodig" – wat Prodivet pharmaceuticals verplicht de beste combinatie en verwerking van de ingrediënten te realiseren. Niet alleen het werkzame bestanddeel, maar ook de juiste keuze van de exipiënten speelt een cruciale rol.

De dierenartsen zijn zich hun grote verantwoordelijkheid op dit gebied zeer bewust: de premiumkwaliteit van Prodivet’s producten verzekert de gebruiker dat zijn keuze juist is.

Betrouwbaarheid

Prodivet pharmaceuticals is zich bewust van de moeilijke situatie van de dierenartsen die buiten het feit dat ze de belangen van de dierenhouders respecteren ook de verantwoordelijkheid voor het dier, alsmede de samenleving hebben en dus op een professionele manier en verantwoordelijk moeten ageren. Daarom streeft Prodivet pharmaceuticals, naast het leveren van doelmatige producten en tools naar een goede relatie met alle klanten. De dierenartsen worden ondersteund in hun taken door een uitstekende service.
Prodivet pharmaceuticals staat zijn klanten eenvoudig en vlug met raad, informatie en advies ter zijde.

Duurzaamheid

Volgens het “one-health (één gezondheid)” concept dat staat voor een sterkere koppeling van de menselijke en veterinaire geneeskunde, heeft Prodivet pharmaceuticals de behoefte om de samenhang tussen menselijke en dierlijke gezondheid te verduidelijken en de stabiliteit van het ecosysteem te versterken, door preventie van zoönosen, eliminatie van residues en contaminatie van dierlijke producten te vermijden door middel van het waarborgen van de doeltreffendheid van de geneesmiddelen.