ALUBAN

ALUBAN

  • Spray op basis van gemicroniseerd aluminium
  • Spuitbussen van 200 ml
Katten
Honden
Gevogelte
Schapen
Varkens
Runderen
Paarden


Eigenschappen

ALUBAN zorgt voor de bescherming van de huid. Na toepassing, vormt ALUBAN een dunne doorlaatbare laag dankzij een homogene verdeling van het product.

Doeldieren

Voor alle diersoorten.

Gebruiksaanwijzing

Uitwendig gebruik. Schudden vóór gebruik. Verstuif ALUBAN op een schone en droge huid op een afstand van ongeveer 20 cm.

Gevaar

Zeer ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Buiten bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen - niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. Voorkom lozing in het milieu. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de lokale voorschriften.

Voorzorgsmaatregelen

Vóór gebruik, is het raadzaam uw dierenarts te raadplegen.

Overige informatie

Prodivet pharmaceuticals sa/nv
Hagbenden 39c
B-4731 EYNATTEN
Tel.: +32 (0)87 85 20 25
info@prodivet.com
www.prodivet.com
BE 0423.519.816

ALUBAN_Etiq_V3_2021