PRODIPLAST-T

PRODIPLAST-T

  • Spray voor de verzorging en bescherming van de hoef
  • Spuitbussen van 200 ml
Honden
Geiten
Schapen
Varkens
Runderen
Paarden

De elastische huidbescherming

Spray op basis van gebidistilleerde houtteer voor huid en hoefhoorn.

Eigenschappen

Versterkt en beschermt broze hoeven. Beschermt en droogt huid uit, die aan vervuiling blootgesteld wordt. Wendt insecten af.

Gebruiksaanwijzing

Schudden voor gebruik. PRODIPLAST-T verstuiven op een afstand van 15 à 30 cm.

Voorzorgsmaatregelen

PRODIPLAST-T niet toedienen indien men vermoedt dat een infectie door anaërobe kiemen aanwezig is. Niet bij katten gebruiken.

Gevaar

Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsinstructies

Buiten het bereik van kinderen bewaren. Lees het etiket voor gebruik. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken en open vuur. Niet roken. Buiten of in goed geventileerde ruimten gebruiken. BIJ KONTAKT MET DE HUID: Wassen met veel water en zeep. BIJ KONTAKT MET DE OGEN: voorzichtig met water afspoelen gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, en blijven spoelen. Bij onwel bevinden , medisch advies / medische hulp zoeken. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

Overige informatie

Prodivet pharmaceuticals sa/nv
Hagbenden 39c
B-4731 EYNATTEN
Tel. +32(0)87 85 20 25
info@prodivet.com
www.prodivet.com
BE 0423.519.816

201612V5