ALUBAN

ALUBAN

  • Aluminium spray zonder CFK
  • Spuitbussen van 200 ml
Katten
Honden
Gevogelte
Schapen
Varkens
Runderen
Paarden

... de huidbescherming die ademt

Gemicroniseerde aluminium spray zonder CFK

Eigenschappen:

Gemicroniseerde aluminium spray voor uitwendig gebruik, voor alle diersoorten. ALUBAN verzekert de bescherming van de huid.

Gebruiksaanwijzing:

Goed ontsmetten. Schudden voor gebruik. Verstuiven op een afstand van 20 cm door verschillende keren kort op de spuitknop te drukken. Met een dunne laag bedekken.

Gevaar:

Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Voorkom lozing in het milieu. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. Telefoonnummer voor noodgevallen: 003270245245.

Overige informatie

Prodivet pharmaceuticals sa/nv
Hagbenden 39c
B-4731 EYNATTEN
Tel. +32(0)87 85 20 25
info@prodivet.com
www.prodivet.com
BE 0423.519.816

2015V3B