PARAZAN

PARAZAN

  • Praziquantel 50 mg + Fenbendazol 500 mg
  • In 4 deelbare tableten
  • Dozen van 2, 6 en 100 tabletten
Katten
Honden

BIJSLUITER

PARAZAN, tabletten.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Prodivet Pharmaceuticals sa/nv
Hagbenden 39C
B - 4731 EYNATTEN

Fabrikant  verantwoordelijk voor vrijgifte:

Laboratoria WOLFS NV
Westpoort, 50
B – 2070 ZWIJNDRECHT

BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

PARAZAN, tabletten
Praziquantel 50,0 mg - Fenbendazole 500,0 mg

GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDD(E)L(EN)

Werkzame bestanddelen: Praziquantel 50,0 mg - Fenbendazole 500,0 mg
Hulpstoffen: Natrium laurilsulfaat Natrium croscarmellose - Povidone - Magnesium stearaat
Witte, ronde, dubbel bolvormige tablet met kruis breukstreep

INDICATIE(S)

Ontwormingsmiddel
Behandeling van parasitaire menginfestaties te wijten aan volwassen nematoden (rondwormen) en aan cestoden (lintwormen) bij alle honden- en kattenrassen.

Bij de hond:

Nematoden: Ankylostoma caninum, Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, Uncinaria stenocephala.
Cestoden: Dipylidium caninum, Echinococcus granulosus, Taenia spp., Echinococcus multilocularis, Mesocestoïdes spp.

Bij de kat:

Nematoden: Ankylostoma tubaeforme, Toxoascaris leonina, Toxocara cati.
Cestoden: Dipylidium caninum, Echinococcus multilocularis, Taenia taeniaformis.

CONTRA-INDICATIE(S)

Geen.

BIJWERKINGEN

Sporadisch  kan licht braken of diarree voorkomen na toediening van hoge dosissen voornamelijk bij de kat.
Indien u bijwerkingen vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

DOELDIERSOORT(EN)

Honden en katten.

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , TOEDIENINGSWEG(EN) EN WIJZE VAN GEBRUIK

Oraal gebruik
De aanbevolen dosering bedraagt 5 mg praziquantel en 50 mg fenbendazol per kilogram lichaamsgewicht. Dit stemt overeen met één tablet per 10 kg lichaamsgewicht. De toediening zal de volgende dag herhaald worden.
Bij infestaties door Ankylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, Echinococcus granulosus, één tablet per 10 kg lichaamsgewicht gedurende 3 opeenvolgende dagen toedienen.
De dosering voor de katten in verband met hun gewicht, is algemeen een halve tablet per dier.

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

De tabletten kunnen direct toegediend worden, met of zonder voeding vermengd. Noch speciale dieetmaatregelen, noch vasten zijn nodig.

WACHTTIJD(EN)

Niet van toepassing.

BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Dit diergeneesmiddel vereist geen bijzondere bewaarvoorschriften.
Dit diergeneesmiddel niet  gebruiken na de gebruiksdatum vermeld op de doos na EXP.

SPECIALE WAARSCHUWING(EN)

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:

Dracht:

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht.
Het gebruik is niet aanbevolen tijdens de dracht.

Lactatie:

Jonge honden en katten mogen pas de derde week na de  geboorte en na een diagnose van menginfestatie behandeld worden.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Niet toedienen samen met andere ontwormingsmiddelen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Na een overdosering van ongeveer vijfmaal de aanbevolen dosering kunnen braken en diarree voorkomen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Niet van toepassing

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUEEL AFVALMATERIAAL

Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval.
Vraag aan uw dierenarts wat u met overtollige diergeneesmiddelen dient te doen. Deze maatregelen dragen bij aan de bescherming van het milieu.

DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

Mei 2017

OVERIGE INFORMATIE

Orale tabletten voor diergeneeskundig gebruik, dozen van 2, 6, 10, 20, 50, 100 tabletten onder blister.
 
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
 
BE-V199421
 
Niet op diergeneeskundig voorschrift
 
Voor alle  informaties over dit diergeneesmiddel kunt u contact opnemen met de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Prodivet pharmaceuticals sa/nv
Hagbenden 39C
B – 4731 Eynatten
Tel : 00 32 (0)87 85 20 25
Fax : 00 32 (0)87 86 68 20
info@prodivet.com
 
Parazan-not-NL-V7-20170529